Hücre Analizi ile Gebelik Oranı Arttırılabilir Mi ?

Hücre Analizi ile Gebelik Oranı Arttırılabilir Mi ?

Tüp bebek tedavisindeki yeniliklerden bahsetmek gerekirse, son yıllarda daha çok tercih edilen yöntemlerin, bir defada daha çok hücrenin analizinin  yapılabildiği ve gebelik oranlarının arttırılmasına yardımcı olabildiği bilinmektedir.

Sağlıklı Embriyo seçiminde yeni genetik testler: CGH (KAPSAMLI KROMOZOM TARAMASI)

Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH), DNA miktarındaki değişiklikleri saptayan moleküler genetik bir yöntemdir. Bu teknik ile tüm genomda kromozom veya kromozom bölgelerindeki artma veya azalmalar saptanabilir. Hücrenin bütün kromozomları incelenebilir. Mikroçiplerin kullanıldığı a-CGH yönteminde, DNA miktarındaki değişiklikler yüksek çözünürlükte incelenilir ve bu nedenle oldukça güvenilir bir yöntemdir. Daha fazla sayıda kromozom tarandığı için bugün Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yerini CGH yöntemine bırakmaktadır. Embriyonik gelişimin 3. gününde mekanik, kimyasal veya lazer yöntemlerinden biri  kullanılarak meydana getirilen açıklık sayesinde (assisted hatching), embriyonik gelişimin 5. gününde kolaylıkla biyopsi yapılmasına yardımcı olur. Trofektoderm biyopsi yöntemi diğer yöntemlere göre birçok noktada üstünlük sağlayabilir. İncelenen hücre sayısı genetik testlerde ve özellikle moleküler analizlerde kritik öneme sahiptir. Trofektoderm doku biyopsisi ile alınan ortalama 4–5 hücrenin analizi sonuç verme oranının yükselmesine ve tekniksel sorunları da minimuma indirmeye yardımcı olur. Bu sayede embriyoda hem anneden hem de babadan gelebilecek genetik bilgiler embriyodan kritik hücreler alınmadan incelenmektedir.  Embriyolar blastosist aşamasına kadar kültüre edildiklerinde kromozomal anomaliye sahip embriyolar elenir ve başlangıçtaki embriyoların ancak sınırlı bir bölümü blastosist aşamasına ulaşabilir. Ancak, gelişim sırasında elenen ve blastosiste ulaşamayan embriyoların hem yüksek oranda genetik bozukluk taşıdığı hem de tutunma potansiyellerinin düşük olduğu göz  önüne alındığında bu doğal seçilim bir avantaj olarak değerlendirilmelidir.

Yüksek implantasyon (ana rahmine tutunma) potansiyeli olan daha az sayıdaki embriyoların transferiyle çoğul gebeliklerin de engellenmesine yardımcı olur.

Yumurta dondurma

Yaşı genç yumurtalığı yaşlı kadınlar

Son yıllarda kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması, kariyer yapması, evlilik yaşını da geciktiren nedenler arasında yer alıyor. Ancak kariyer yapmak uğruna çocuk sahibi olmayı ertelemek, gelecekte çocuk yapma şansının tamamen ortadan kalkmasına neden oluyor. Takvim yaşı çoğu zaman aldatıcı olabilir. Takvim yaşıyla yumurtalık yaşı aynı olmuyor. Bazen 18 yaşındaki bir genç kızın yumurtalık yaşı 45 olabiliyor. Bu da yumurtalık rezervinin bitmesi ve anne olamamak anlamına gelebilir.

Yumurtaların dondurulması üremenin korunmasında kullanılan tekniklerden biridir. Bu işlem, kadının  üreme kapasitesinin ertelenmesine olanak verir. Yumurtaların dondurulması ile  kadınlar gelecekte üreme yeteneklerini kaybetmeden çocuk sahibi olabilirler.

Yumurta dondurma özellikle;

  • Kariyer ve sosyal sebeplerle annelik deneyimini ertelemek zorunda olan kadınlar,
  • Kanser hastaları ve üreme yeteneğini etkileyecek tedavi gören hastalar,
  • Endometrioz durumunda tekrarlayan yumurtalık cerrahisi geçiren kadınlar,
  • Erken menapoz riski taşıyan kadınlar,
  • Oosit biriktirme veya implantasyon öncesi genetik tanılı bir dönem gerçekleştirmek istediğimiz durumlarda zayıf yanıt veren hastalar için önerilebilir.

 

Erkek kısırlığındaki gelişmeler: Mikroçip ile sperm seçimi

 

ABD’de geliştirilen ve ülkemizde de uygulanmaya başlayan mikroçip yöntemi sayesinde sağlıklı spermler ve diğerlerine göre daha az sağlıklı olan spermlerden ayırt edilir. Sperm çipleri mikro kanalcıklardan oluşmaktadır. Mikro kanallar iyi kalitedeki spermlerin seçimine yardımcı olur. Mikro çip yöntemi ile kaliteli ve kalitesiz spermler iki farklı tarafta toplanır. Bir tarafta sağlıklı ve DNA’sı düzgün olan kaliteli spermler toplanırken, bir tarafta da diğerlerinden daha sağlıksız olan spermler toplanır.  Bu sayede de sağlıksız olan spermlerin seçilip, gebelik şansını düşürmesi riskinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olunur. Sağlıklı ve kaliteli spermlerle yumurta birleştirilir. Sağlıklı bir embriyo oluşturulur ve bu embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir.

 

TÜP BEBEKTE BUZ BEBEK DÖNEMİ

“Artık tüp bebek uygulamalarının %60’ından fazlasında hastalara donmuş embriyo transferi uygulanabiliyor.”

İnsan yumurtası ve embriyolarının vitrifikasyon yöntemi ile hızla dondurularak saklanması konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmekte. (-)196  de sıvı nitrojen tankları içinde dondurularak saklanan  buz bebekler kullanıma kadar burada muhafaza edilirler.

Kısırlık tedavisindeki en önemli çözümlerden biri olan “embriyo dondurma” konusundaki son gelişmeler, yumurta ve embriyo dondurma işlemlerinin bütün dünyada hızlı bir artış göstermektedir. Yakın bir gelecekte belkide tüp bebek tedavisinde  dünyayı buz bebekler oluşturucaklar.

Son bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, tüp bebek tedavilerinde yumurta geliştirmek için kullanılan ilacın dozuna göre rahim ortamının da negatif olarak etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde, tüp bebek tedavisinin başarı şansı düşebiliyor. Bu durumda elde edilen embriyolar hemen transfer etmek yerine dondurulup saklanır ve daha doğal bir rahim ortamına nakledilirse gebelik başarısı yaklaşık %15 artabiliyor. Bu artış, son 20 yılda üreme tıbbı tedavilerindeki diğer teknolojik ilerlemelerle elde edilen başarı artışının tümüne bedeldir. Dondurulmuş embriyolardan ya da yumurtalık dokusundan elde edilen bebeklerin sayısı tüm dünyada hızla artmaktadır.

Dondurma uygulamalarının en az taze uygulamalar kadar başarılı olması nedeniyle artık korkmadan embryolar dondurabiliniyor. Tüp bebek tedavisi sırasında gebelik şansını düşürecek en ufak bir şey saptandığınızda  embriyo transfer edilmiyor, donduruluyor. Bazen de anne adayının ciddi bir hastalık nedeniyle tedavisini tamamlamasını ve iyileşmesini beklemek üzere embriyo dondurabiliyor.

Vitrifikasyon adı verilen “hızlı dondurma teknolojisi” günümüzde sadece tüpbebek uygulamaları için değil, özellikle çeşitili hastalıklar sebebiyle tedavi görmeleri gereken kişilere de uygulanabilmektedir. Özellikle kanser tanısı konmuş hastalar kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi öncesinde üreme hücrelerini korumak amacıyla dondurarak saklatabilirler ve böylece çocuk sahibi olma şanslarınıda kaybetmemiş olurlar.